ILMU ANTI SIHIR

” RAJAH ANTI SIHIR “

ILMU INI APABILA DIBACA DAN DIAMALKAN SEBAGAI WIRITAN MAKA AKAN MENGHINDARKAN BALA DAN PENYAKIT DARI SETAN, SIHIR DAN MANUSIA.

MASIH BANYAK LAGI MANFAAT LUAR BIASA DARI ILMU INI :

“Allahumma ya Fattahu ya fattahu- Yamuhitu yamuhitu -yasultonu yasultonu-ya lailaha illa anta subhanaka inni kuntumminadhdholimin.

Ora isun kuoso nolak ing bubuk

lan ing gambar

lan ing tuju

lan ing tenung

lan ing sihir,

lan ing santet,

ananging Allah kang kuwoso nulak,

tulak tek katulak katulak ingkang darsila.

asal ti kidul balik kakidul,

asal ti wetan balik kawetan,

asal ti kulon balik ka kulon,

asal ti lor balik ka lor,

asal ti seneh ablik kaeneh,

asal ti taneh balik kataneh,

asal ti caik balik ka caik, asal ti bayu balik kabayu,

asal ti manusak balik kamanusak,

asal ti jin balik kajin

asal ti Allah balik saking Qudratulloh,

tulak tunggal tulak – tulak tunggal tulak – tulak tunggal tulak ,

katulak ingkang darsila.

Berkat Lailaha ilallah Muhammaddarrosululloh.

Kalau untuk obat tambahkan do’a ini:

Bismillahi syafi,

Bismillahi kafi,

Bismillahi Mu ‘afi,

Bismillahi layadurru ma asmihi syai un fil ardi,

walapissama i wahuwassami ul ‘alim.

Caranya:

Untuk obat maka baca sebanyak ganjil (1x, 3x. 5x. 7x, 21x, 41, 1001x) di Media Air, Ramuan Atau Yang lainnya

Untuk pertahanan atau penolak bala maka dibaca selesai sholat 5 waktu atau setiap pagi dan terbenam matahari.

Insya Allah apabila ada yang mengirim ilmu jahat atau jin jahat pada orang yang mengamalkan ilmu ini baik itu melalui sarana apa saja maka akan kembali pada sipengirim. Ilmu ini sangat baik untuk melumpuhkan tukang sihir atau tukang teluh juga untuk menyembuhkan terkena guna guna.

ASMA’UL HUSNA

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta
* Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau

2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak
* Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu.

3. Yaa Rahiimu irhamnaa
* Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami.

4. Yaa Maaliku A’thinaa min mulkika
* Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu.

5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa
* Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami

6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa’adzaabil aakhirah
* Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat.

7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa
* Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami.

8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami.

9. Yaa Aziizu Azziznaa bil’ilmi walkaroomah
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan.

10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika
* Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij’alnaa kubaraa
* Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah.

12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami.

13. Yaa Baari’u abri’naa minasy syirki walmaradhi walfitnati
* Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah.

14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali
* Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan.

15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami.

16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami
* Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah

17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik

18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi’aa
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak

19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri
* Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan.

20. Yaa aliimu a’limnaa maa laa na’lam
* Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya.

21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa’a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah
* Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah.

22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah
* Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian.

23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami.

24. Ya roofi’u irfa darojaatinaa.
* Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami.

25. Ya Mu’izzu aatinaa izzataka.
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami.

26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami.

27. Yaa samii’u isma syakwatanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami.

28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa
* Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami.

29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami.

30. Yaa adlu i’dil man rahimanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami.
31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo
* Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti).

32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa
* Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun.

33. Yaa lathiifu ulthuf binaa
* Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami.

34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa
* Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung.

35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami.

36. Ya syakuruu a’innaa ‘alaa syukrika
* Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu.

37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu
* Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu

38. Yaa kabiiru ij’alnaa kubarooa
* Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar.

39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa
* Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya

40. Yaa muqiitu a’thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika
* Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau.

41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo
* Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan.

42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal.
* Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran

43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa
*Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan

44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik
* Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu

45. Ya mujiibu ajib da’watanaa waqdhi hawaaijanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami

46. Yaa waasi’u urzuqnaa rizqon waasi’aa wawassi shuduuronaa
* Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami.

47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai
* Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana.

48. Yaa waduudu wuddaka ista’tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah
* Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang.

49. Ya majiidu a’thinaa majdaka
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu

50. Yaa baa’itsu ib’atsnaa ma’asysyuhadaai washshoolihiin
* Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh.

51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun
* Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin)

52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa’thi kulla dzii haqqin haqqoo
* Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq

53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa
* Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami

54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa
* Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami.

55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami.

56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa
* Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali)

57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah
* Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji.

58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin
* Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau

59. Yaa mubdi’u bismika ibtada’naa
* Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai.

60. Yaa mu’iidu a’id maa ghooba annaa
* Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami

61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam
* Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan

62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam
* Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam

63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’yanaa wasyarikatana waziro’atana..
* Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami

64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah
* Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten

65. Yaa waajidu aujid maadhoo’a annaa
* Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami.

66. Yaa maajidu aatinaa majdaka
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu

67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma’syamlanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami.

68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa
* Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung.

69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah
* Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik.

70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu
* Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya.

71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh
* Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat.

72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah.
* Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan
husnul khotimah.

73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma’al awwalin
* Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga

74. Yaa aakhiru ij’al aakhiro ‘umrinaa khoirohu.
* Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami.

75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo ‘alainaa warzuqnattibaa’ah
* Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya.

76. Yaa baathinu abthin ‘uyuubanaa wastur ‘aurootinaa.
* Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami.

77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri’ nushrotaka lanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami.

78. Yaa muta’aali a’li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami.

79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma’al barorotil kiroom.
* Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia.

80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma’dzi-rotanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami.

81. Yaa afuwwu fa’fu annaa khothooyaanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami

82. Ya rouufu anzil alainaa ro’fataka
* Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu

83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa
* Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan
kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami.

84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim ‘alaina bidzunuubinaa
* Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami.

85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa
* Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan.

86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil ‘anna zhulman
* Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman.

87. Yaa Jaami’u ijma’naa ma’ash shoolihiin.
* Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh.

88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika ‘an haroomik
* Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman.

89. Yaa Munghnii bini’matika aghninaa
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan.

90. Yaa Maani’u imna’ daairotas suu-i taduuru ‘alainaa.
* Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami.

91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru ‘alainaa
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami.

92. Yaa Naafi’u infa’ lanaa maa ‘allamtanaa wamaa rozaqtanaa
* Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami.

93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika
* Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu.

94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim.
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.

95. Yaa Badii’u ibda’ lanaa hayatan badii’ah
* Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah.

96. Yaa Baaqii abqi ni’matakal latii an’amta ‘alainaa.
* Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.

97. Yaa Waaritsu ij’alnaa min waratsati jannatin na’iim.
* Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan.

98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin.
* Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia.

99. Yaa Shabuuru ij’alnaa shaabiriina
* Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.

ILMU REZEKI

ILMU REZEKI

JIKA ANDA BERMINAT INGIN MEMESAN ILMU REZEKI:

CARA PEMESANAN
_______
Untuk pemesanan, silahkan Anda ikuti langkah-langkah cara pemesanan dibawah ini :

1. Harga E BOOK 30 ILMU REZEKI Rp 450.000
2. Agar transfer Anda mudah dideteksi dan cepat kami proses, tambahkan 3 angka unik dinilai transferan Anda, misalnya 250.
Jika order E BOOK 30 ILMU REZEKI, Anda transfer Rp 450.000,- +Rp250,- =Rp 450.250,- (angka 250 sebagai petunjuk bahwa itu adalah transfer dari Anda). Angka unik ini bisa bebas Anda tentukan sendiri, 100, 200, 150, 250 dan seterusnya. Yang paling penting setelah Anda transfer, konfirmasi kepada kami nilai transfer yang telah Anda lakukan.
3. Silahkan Anda transfer ke rekening kami :

CABANG BRI SIMPANG POS MEDAN PUTRI HIJAU
a/n : ILYAS NASUTION
No. Rek : 5328.01.000034-50-7

ATAU
Pembayaran dapat dilakukan melalui Setoran Tunai, ATM, Internet Banking/setoran tunai melalui Bank Lain.
4. Konfirmasikan transfer Anda melalui email dengan berita “Konfirmasi Transfer KP” melalui alamat email kami: ilmurezeki@asia.com, atau bisa juga melalui

SMS Ke nomor telp. 061-76969001,
dengan format : KP/Nama, alamat email, alamat rumah, tgl/jam/jumlah transfer, bank transfer, ATM/Tunai (Anda harus mengetik KP di awal SMS anda!).

5. Setelah kami mengecek kebenaran transfer Anda, maka kumpulan E-BOOK ILMU REZEKI tersebut langsung segera kami kirim ke alamat Anda. (Maksimal 24 Jam setelah konfirmasi Anda melalui email atau melalui SMS).
6. Jika di inbox Anda tidak ada email dari kami, silahkan cek di bulk/junk/massal/spam mail Anda, karena kadang-kadang email dari kami tidak masuk ke inbox mail anda seperti pada email yahoo, gmail dan atau yang lainnya. Jika Anda yakin tidak menerima email dari kami silahkan beritahu melalui layanan SMS telp. 061-76969001.
hand-phone

MEDITASI DALAM OLAH BATIN


Sejatinya Meditasi itu apa?

Tidaklah semudah menyebutkannya, namun yang dapat dilakukan adalah memberi gambaran berbagai pengalaman dari mereka yang melakukan meditasi, berdasarkan pengalaman penulis bahwa meditasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melihat ke dalam diri sendiri

2. Mengamati, refleksi kesadaran diri sendiri

3. Melepaskan diri dari pikiran atau perasaan yang berobah-obah, membebaskan keinginan duniawi sehingga menemui jati dirinya yang murni atau asli.

Tiga hal tersebut diatas baru awal masuk ke alam meditasi, karena kelanjutan meditasi mengarah kepada sama sekali tidak lagi mempergunakan panca indera ( termasuk pikiran dan perasaan ) terutama ke arah murni mengalami kenyataan yang asli.

pengalaman meditasi akan berbeda pada setiap orang, karena pengalaman dalam bermeditasi banyak dipengaruhi oleh latar belakang temperamen, watak dan tingkat perkembangan spiritual, serta tujuan meditasi dengan kulit atau baju kebudayaan orang yang sedang melaksanakan meditasi.

Secara umum orang yang melakukan meditasi yakin adanya alam lain selain yang dapat dijangkau oleh panca indera biasa. Oleh karena itu mungkin sekali lebih tepat jika cara-cara meditasi kita masukkan ke golongan seni olah bathin dari pada ilmu olah bathin. Cara dan hasil meditasi dari banyak pelaku olah batin dari berbagai agama besar maupun perorangan dari berbagai bangsa, banyak menghasilkan kemiripan-kemiripan yang hampir-hampir sama, tetapi lebih banyak mengandung perbedaan dari pribadi ke pribadi orang lain. Oleh karena itu kita dapat menghakimi hasil temuan orang yang bermeditasi, justru keabsahan meditasinya tergantung kepada hasilnya, umpamanya orang yang bersangkutan menjadi lebih bijaksana, lebih merasa dekat dengan Tuhan, merasa kesabarannya bertambah, mengetahui kesatuan alam dengan dirinya dan lain-lainnya.

Keadaan hasil yang demikian, sering tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang ( masyarakat ) di sekitar diri orang tersebut karena tingkah-lakunya maupun ucapan-ucapannya serta pengabdiannya kepada manusia lain yang membutuhkan bantuannya, mencerminkan hasil meditasinya.

Cara-cara dan akibat bermeditasi.

Cara bermeditasi banyak sekali.

Ada yang memulai dengan tubuh, arti meditasi dengan tubuh adalah mempergunakan menyerahkan tubuh ke dalam situasi hening. Lakunya adalah dengan mempergunakan pernafasan, untuk mencapai keheningan, kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan teratur. Posisi tubuh carilah yang paling anda rasakan cocok / rileks, bisa duduk tegak, bisa berbaring dengan lurus dan rata. Bantuan untuk lebih khusuk jika anda perlukan, pergunakan wangi-wangian dan atau mantra, musik yang cocok dengan selera anda, harus ada keyakinan dalam diri anda, bahwa alam semesta ini terdiri dari energi dan cahaya yang tiada habis-habisnya. Keyakinan itu anda pergunakan ketika menarik dan mengeluarkan nafas secara teratur.

Ketika menarik nafas sesungguhnya menarik energi dan cahaya alam semesta yang akan mengharmoni dalam diri anda, tarik nafas tersebut harus dengan konsentrasi yang kuat. Ketika mengelurkan nafas dengan teratur juga, tubuh anda sesungguhnya didiamkan untuk beberapa saat. Jika dilakukan dengan sabar dan tekun serta teratur, manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan tubuh saja tetapi juga ikut menumbuhkan rasa tenang.

Bermeditasi dengan usaha melihat cahaya alam semesta, yang dilakukan terus menerus secara teratur, akan dapat menumbuhkan ketenangan jiwa, karena perasaan-perasaan negatif seperti rasa kuatir atau takut, keinginan yang keras duniawi, benci dan sejenisnya akan sangat berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali, yang hasil akhirnya tumbuh ketenangan. Meditasi ini harus juga dilakukan dengan pernafasan yang teratur.

Kesulitan yang paling berat dalam bermeditasi adalah “mengendalikan pikiran dengan pikiran“ artinya anda berusaha “ mengelola “ pikiran-pikiran anda, sampai mencapai keadaan “ Pikiran tidak ada “ dan anda tidak berpikir lagi, salah satu cara adalah “ mengosongkan pikiran “ dengan cara menfokuskan pikiran anda kepada suatu cita-cita, umpamanya cita-cita ingin menolong manusia manusia lain, cita-cita ingin manunggal dengan Tuhan. Cita-cita ingin berbakti kepada bangsa dan negara, cita-cita berdasarkan kasih sayang dan sejenis itu menjadi sumber fokus ketika hendak memasuki meditasi.

Secara fisik ada yang berusaha “ mengosongkan pikiran “ dengan memfokuskan kepada “ bunyi nafas diri sendiri “ ketika awal meditasi, atau ada juga yang menfokuskan kepada nyala lilin atau ujung hidung sendiri.

Jika proses meditasi yang dilukiskan tersebut diatas dapat anda lakukan dengan tepat, maka anda dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam pengertian spiritual, yang akibatnya pasti baik untuk diri anda sendiri, mungkin juga bermanfaat untuk manusia lain.

Sesuatu itu jangan dijadikan tujuan meditasi, karena hasil sesuatu itu adalah hasil proses meditasi, bukan tujuan meditasi.

Jika dalam proses tersebut pikiran anda belum dapat anda “ kuasai atau hilangkan “ janganlah putus asa atau berhenti, tetapi juga memaksakan diri secara keterlaluan. Pengembangan selanjutnya dari proses meditasi tersebut, anda sendiri yang akan menemukan dan meneruskannya, karena berciri sangat pribadi.

Untuk dapat berhasil anda sangat perlu memiliki motivasi yang cukup pekat dan dalam, sehingga dengan tiada terasa anda akan bisa khusuk dalam keheningan bermeditasi. Jika menemui sesuatu, apakah itu cahaya atau suara atau gambaran-gambaran, jangan berhenti, teruskan meditasi anda.

Pengalaman sesudah keadaan demikian, hanya andalah yang dapat mengetahui dan merasakannya, karena tiada kata kalimat dalam semua bahasa bumi yang dapat menerangkan secara gamblang. Dalam keadaan demikian anda tidak lagi merasa lapar, mengantuk bahkan tidak mengetahui apa-apa lagi, kecuali anda tersadar kembali. Biasanya intuisi anda akan lebih tajam sesudah mengalami proses meditasi yang demikian itu, dan mungkin pula memperoleh “ pengetahuan “ tentang alam semesta atau lainnya.

orang harus melatih kepekaan hati agar tajam menangkap gejala dan tanda-tanda.

Dasar-Dasar Meditasi

Ini adalah sistem atas pikiran, yang sudah diubah agar sesuai dengan kehidupan manusia disaat ini, terutama kehidupan dalam rumah tangga. Sistem ini mencari untuk mendapat suatu keseimbangan yang sempurna atas pikiran manusia, bebas dari semua keinginan-keinginan yang mempengaruhi kehidupan kita disaat ini. Praktek ini memungkinkan kita untuk mengatur dan membersihkan pikiran dan dengan demikian memperkenankan kita untuk mengatur kehidupan kita. Setelah keadaan keseimbangan diperoleh, praktek ini membantu kita untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan manusia .

Praktek meditasi

Praktek meditasi dalam sistem ini memberikan perubahan kehidupan manusia secara alami dan dengan jalan yang mudah. Tidak ada ketegangan-ketegangan, perombakan-perombakan eksternal, kehidupan membujang atau larangan-larangan lainnya yang dipaksakan di dalam sistem ini agar menghasilkan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia.

Apa gunanya mengatur pikiran?

Akal manusia adalah pusat atau sumber dari semua pemikiran dan tindakan kita di dalam kehidupan ini. Hidup kita sepenuhnya dituntun dan dikemudikan dalam suatu arah sehingga kita benar-benar tidak mempunyai pilihan dalam keadaan tersebut. Hal ini berarti kita adalah budak dari keinginan-keinginan akal kita. Situasi sekarang yang mana menjadikan akal sesuatu yang sangat kuat dalam hidup kita adalah sama sekali salah dan ini menjadi penyebab dari seluruh kesengsaraan kita di dalam kehidupan. Akal hanya sebuah alat yang diberikan kepada kita untuk sebuah tujuan tertentu. Seperti seluruh alat-alat lainnya, harus dibawah pengawasan kita dan dipergunakan pada saat kita memerlukannya. Untuk membuat akal menjadi suatu alat yang sempurna, kita harus membersihkannya dari keinginan-keinginan yang kotor serta memperbaiki keseimbangan yang telah hilang. Oleh karena itu pembersihan dan pengaturan akal menghasilkan kebersihan atas pikiran-pikiran dan tindakannya dan pada akhirnya menghasilkan keteraturan dan kebersihan dalam hidup kita.

Tujuan kehidupan?

Kehidupan manusia dengan segala daya tarik dan juga penolakannya bukanlah akhir dari segalanya. Pada saat diciptakan oleh Tuhan, Tetapi melalui proses evolusi, kita telah mengembangkan tanda-tanda memisahkan diri yang biasa dikenal sebagai EGO (AKU), melupakan rumah Tuhan dan mengejar tujuan yang lebih rendah dalam kehidupan ini.
Tujuan nyata dari kehidupan kita sebenarnya adalah kembali ke asal Tuhan dan menjadi satu dengan pencipta, menghilangkan tanda-tanda yang memisahkan kita. Untuk mendapatkan-nya, kita harus mengadakan proses melihat ke dalam diri sendiri, untuk menjadi bagaimana kita pada saat jiwa diciptakan – sungguh suci . Hal ini hanya dimungkinkan kalau kita meninggalkan keinginan-keinginan kita, memusatkan pikiran pada satu titik dan mengalihkan arahnya ke dalam diri sendiri untuk menerangi jalan kita menuju Tuhan yang tinggal di dalam hati kita.

Apakah peranan dan keperluan akan seorang Master (Guru) dalam pencarian spiritual kita?

Kebutuhan seorang Master dalam wujud manusia. Ini benar-benar diperlukan untuk mendapatkan bimbingan yang tepat, yang mengetahui jalannya dengan baik dan telah tercapai tujuan akhir di dalam dirinya. Perjalanan spiritual untuk sampai kepada tujuannya penuh dengan perangkap-perangkap tersembunyi atas perasaan ego dan penipuan diri sendiri sehingga hampir tidak mungkin dapat mencapai tujuan akhir hanya oleh diri sendiri tanpa dukungan dan bimbingan dari seorang Master yang cakap.

Bagaimana saya menilai kemanjuran sistem meditasi ini?

Kemanjuran atas sistem ini bisa dinilai melalui proses perubahan yang timbul dalam tindakan kita hampir sejak hari pertama mempraktekannya. Pikiran yang ringan dan ketenangan di dalam diri, terasa. Ada pengurangan ketegangan mental dan pikiran, makin lama makin bersih. Sifat, sikap, cinta, keengganan, kebanggaan dan prasangka yang tidak baik, kemarahan dan sebagainya larut dalam suatu keadaan di dalam hati yang telah diciptakan melalui praktek rutin. Hati dibersihkan dari bermacam-macam kekotoran yang tertumpuk sebagai hasil atas pikiran dan perbuatan kita di masa lampau, dengan kekuatan spiritual. Sebagai hasilnya, ada pengurangan atas keinginan-keinginan yang mana telah mengganggu kita sebelumnya.

Apa yang sungguh luar biasa atau unik tentang sistem ini yang membedakannya dari sistem-sistem lainnya ?

Metode penyadaran diri (meditasi) yang telah disebutkan sebelumnya adalah aspek yang paling unik dalam sistem ini. energi jangan dikacaukan dengan napas. Ini adalah suatu kekuatan atau intisari suci..
Cleaning (pembersihan) dan penyelarasan (aliran kekuatan dari Master) menggunakan energi yang sama, oleh karenanya menjadi aspek yang khusus dari sistem ini. Master juga memberikan wewenang kepada instruktur di seluruh cabang – cabang klubmeditasi untuk melakukan pekerjaan ini yaitu penyelarsaan energi sehingga pelayanan pelatihan meditasi dapat diterima oleh masyarakat sebanyak mungkin.
Oleh karenanya setiap calon siswa meditasi harus menerima penyelarasan pembukaan dari Master yang akan melaksanakan pembersihan awal sehingga membuat meditasi dapat dilaksanakan. .
Aspek unik dari sistem ini adalah mengenal tanggung jawab duniawi dan membuat seimbang dengan praktek meditasi kita. Kita tidak diminta untuk meninggalkan harta milik tetapi dibantu untuk mengembangkan ketidak-terikatan di dalam pikiran kita. Sistem ini hanya meminta waktu dan penggunaan tenaga yang paling sedikit dan dirancang secara khusus untuk kehidupan manusia modern dan kehidupan rumah tangga. klubmeditasi dengan tegas menyatakan bahwa kehidupan di dalam rumah tangga adalah sekolah yang paling baik untuk perkembangan spiritual.

Apa praktek harian yang telah ditentukan untuk seorang pengikut?
Praktek ini terdiri dari 3 bagian :

1). Meditasi di pagi hari
2). Pembersihan di malam hari
3). Doa malam sebelum tidur.


MEDITASI

Mengapa saya harus meditasi ?

Kata meditasi berarti terus menerus memberikan perhatian atau menghentikan pemikiran pada satu pokok pikiran. kwalitas atau keadaan atas obyek yang kita meditasikan.
Oleh karena itu ketika kita meditasi pada sesuatu yang tidak kentara yaitu Tuhan, kita akan menghilangkan kekotoran kita dan mendapatkan kehalusanNYA. Sehingga tujuan tertinggi dalam kehidupan, jadi memungkinkan untuk dicapai.. Dan ini hanya bisa didapat melalui praktek terus menerus meditasi setiap hari dengan ketaatan yang tulus ikhlas.

Bagaimana saya menyiapkan diri untuk meditasi harian saya ?

Cara menyiapkan diri untuk meditasi di pagi hari diberikan seperti di bawah ini :

1. Bangun sebelum matahari terbit.
2. Sikat gigi dan cuci muka.
3. Mandi jika kamu merasa kotor (disarankan bahwa kamu mulai meditasi sepagi mungkin tanpa menghabiskan waktu pada aktivitas-aktivitas rutin seperti minum teh, baca koran, olahraga dan sebagainya).
4. Pakai pakaian yang longgar dan enak dipakai.
5. Tentukan satu waktu dan tempat khusus untuk meditasi setiap hari.
6. Beritahu anggota keluarga yang lain untuk tidak mengganggumu selama meditasi.
7. Mulailah dengan meditasi selama 30 menit. Tambah waktunya setelah kamu merasa cocok dan lakukan itu menjadi satu jam. Kalau kamu membuka mata sebelum waktunya, kamu dapat menutup matamu lagi dan meneruskan meditasi.
8. Duduk yang enak, santai tetapi punggung dan kepala tetap tegak. Kamu bisa duduk di lantai, di bangku, dengan punggung (bukan kepala) bersandar pada tembok. Kalau kepalamu tertunduk setelah kamu mulai meditasi (disebabkan karena kehilangan kesadaran), kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tiduran tidak diijinkan karena terlalu mengasyikkan sehingga dapat membuat kamu tidur.

Bagaimana saya meditasi?

Tutup mata dan mulai dengan suatu anggapan bahwa Cahaya Tuhan hadir di dalam hati. Setelah itu duduk santai dengan suatu sikap melihat ke dalam diri. Ini mudah sekali.

Haruskah Saya Mengulang-ulang Anggapan Tentang Cahaya Tuhan ?

Tidak. Dengan satu niat saja sudah cukup. Dengan anggapan tersebut, alam pikir bawah sadar dihubungkan dengan Tuhan yang ada di dalam hati selama seluruh periode meditasi. Alam pikir yang sadar mungkin mulai menghasilkan pikiran-pikiran lain, bayangan-bayangan dan sebagainya, tetapi kita dianjurkan untuk tidak memperhatikan hal-hal tersebut, karena ini adalah satu cara untuk membuang banyaknya pemandangan.

Catatan : – Mohon dimengerti bahwa dalam sistem ini tidak ada yang harus dikerjakan oleh akal setelah kita


memulai meditasi

– tidak ada konsentrasi atau pengulangan pemikiran seperti mantera.
Sistem sebelumnya yang
rupanya menggunakan metode seperti itu hanya untuk mencegah atau menahan pikiran-pikiran.

Bagaimana Mungkin Meditasi Tanpa Akal Kita Melakukan Suatu Pekerjaan (Selama Meditasi)?

Bahwa pikiran sangat kuat. Oleh karena itu anggapan belaka pada saat mulai bahwa Cahaya Tuhan ada di dalam hati, sangat kuat untuk menghubungkan akal kita dengan Tuhan. Ini bisa dibandingkan dengan menyalakan sebuah lampu. Sambungannya akan terus menerus menyala dan tidak perlu harus terus menerus menekan tombolnya.

Haruskah Saya Mencoba Untuk Melihat Cahaya ILAHI Selama Meditasi ?

Tidak. bahwa ILAHI terlalu halus untuk ditangkap pancaindera. Meskipun cahaya masih bersifat kebendaan tetapi ILAHI tidak harus dilihat seperti sinar matahari, sinar bulan atau sinar listrik. Karena akal manusia tidak bisa meditasi pada sesuatu yang kosong. Kita menerima ILAHI sebagai suatu anggapan yang abstrak (tidak nyata) dan meditasi atas anggapan tersebut dan itu memberi gambaran yang jelas atas kesadaran kita di dalam diri.

Jadi Apa Yang Harus Saya Lakukan Selama Meditasi ?

Tidak harus mekukan apa-apa, kamu tidak aktif, kamu pasif selama meditasi. Meditasi adalah suatu keadaan menunggu KEBESARAN SANG MAHA / KEBESARAN ILAHI masuk kedalam diri kita. Ini cara yang paling alami, karena tidak ada aktivitas jasmani atau rohani dan kita mengambil suatu sikap PASRAH ATAU MENYERAH (pasif seluruhnya) .

Apa Yang Harus Saya Lakukan Jika Pikiran-Pikiran Saya Mengganggu Selama Meditasi ?

Kamu harus menganggapnya seperti pikiran tersebut adalah pikiran orang lain. Jadi ciptakan jarak antara dirimu dengan pikiran yang muncul.. Kalau anda mendapatkan dirimu terlalu terlibat dengan pikiran tersebut, anda disarankan untuk perlahan-lahan melepaskan pikiran tersebut dan membawanya kembali ke suasana awal (sebelum mulai meditasi), ucapkan lagi CAHAYA ILAHI / CAHAYA TUHAN / CAHAYA SANG MAHA ada di dalam hatimu. Bagaimanapun ini hanyalah persoalan yang sementara bagi siswa meditasi baru. Dengan meditasi setiap hari secara teratur, kamu akan menemukan bahwa pikiran tersebut kehilangan bebannya dan berhenti untuk mengganggu perasaan yang menginginkan ketenangan di dalam hatimu.

KEUNTUNGAN MEDITASI

Meditasi adalah suatu tingkatan dimana terjadi kedamaian dan ketenangan dalam pikiran kita, diam namun sepenuhnya siaga. Kekuatan utama dari meditasi adalah membawa kita secara nyata kedalam tingkatan kesadaran yang lebih tinggi yang akan membantu kita manusia untuk mendapatkan sebuah kebenaran dalam sebuah hal.
Melalui Meditasi yang rutin, beberapa keuntungan yang akan kita peroleh antara lain:
• Meningkatkan kesehatan dan memperkuat sistem pertahanan tubuh kita.
• Menghilangkan stress, keterikatan, dan sifat kemarahan.
• Meningkatkan konsentrasi dalam sekolah maupun kerja.
• Melenyapkan segala hal negatif dan gaya hidup yang merugikan diri sendiri.
• Memperkuat rasa percaya diri dan keyakinan diri.
• Meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang berguna dalam membangun hubungan dengan orang lain.
• Kebangkitan dari satu kesadaran yang lebih tinggi menuju sebuah dimensi kesadaran kolektif, didalam tahap ini dapat merasakan secara nyata perasaan diri sendiri dan orang lain.
Membuang segala prilaku yang tidak baik yang akan menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antara individu, masyarakat dan budaya.

KEUNTUNGAN KESEHATAN

Bermacam-macam penyakit dan gangguan kesehatan erat kaitannya dengan ketidakseimbangan sistem energi yang sulit dipisahkan. Melalui meditasi, seseorang membangkitkan energi murni yang tidur dalam diri kita, melalui proses penyelarasan : dan segera memulai menerangi pusat energi yang sulit dipisahkan di dalam diri kita. kemudian bisa menyembuhkan, menyeimbangkan dan memelihara pusat energi yang sulit dipisahkan melalui teknik pembersihan sederhana yang diajarkan dalam klubmeditasi. Keseimbangan pusat energi akan meningkatkan status kesehatan dan kamu menjadi lebih kebal terhadap bermacam-macam penyakit. Keuntungan yang luar biasa, “ Sekali anda telah mengikuti penyelarasan dan melatihnya, kamu tidak perlu cemas dan khawatir akan kesehatanmu sama sekali.”
Kesehatan yang didapat dari klubmeditasi telah dibuktikan dari banyaknya anggota klub regular maupun online. Banyak orang juga telah mengobati diri mereka sendiri dari penyakit seperti tekanan darah tinggi, sakit asma, epilepsi, kencing manis, kanker dan lain-lain.

MENINGKATKAN KENYAMANAN TIDUR

Manfaat yang diperoleh secara nyata dari melatih Meditasi adalah seseorang akan mendapatkan tidur yang lebih baik, lebih dalam dan bangun dalam keadaan lebih segar. Banyak orang kesulitan untuk tidur, menderita penyakit atau tidurnya tidak memuaskan, yang mana mereka menyalahkan segalanya dari cuaca tidak baik, tempat tidur tidak baik dan lain-lain. Sesungguhnya, banyak hal yang menyebabkan seseorang susah tidur yaitu kesibukan pikiran, pengalaman masa lalu, cemas akan masa depan. Melalui Meditasi semua itu dapat diatasi dan anda akan mendapatkan tidur yang nyaman dan menyehatkan.

PENGENDALIAN STRESS

Hubungan antara sistem pusat energi dan emosi, phisik dan kesehatan mental, berhubungan dengan energi Yin (emosi, keinginan dan masa lalu) dan energi Yang (kegiatan kita dan pikiran masa depan). Stress adalah hasil dari ketidakseimbangan antara kedua energi tersebut, sebagai akibat dari kelebihan kerja dan pemaksaan terhadap sistem pusat energi kita.
Melalui Meditasi, kita dapat belajar cara menyeimbangkan kedua energi tersebut dan menikmati keseimbangan dalam kehidupan, kedamaian dan ketenangan.

PENGEMBANGAN DIRI

Kebangkitan energi rohani yang tidur “Kundalini” menyempurnakan peningkatan dan perubahan positif di dalam kepribadian kita. Dengan praktek, seseorang akan menemukan bahwa banyak kualitas bawaan dari pusat energi kita yang menjadi nyata dalam hidup kita. Kita menjadi secara otomatis menjadi lebih dinamis, kreatif, yakin dan pada waktu yang bersamaan penuh kesederhanaan, berbelas kasih dan penuh kasih sayang. Banyak individu, yang praktek Sahaja Yoga, juga menemukan bakat bawaan mereka sendiri dan potensi dalam banyak hal ( contoh seni, musik, kemampuan pidato dll) dan secara berangsur-angsur berkembang pada tingkatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Pelaksanaan Meditasi juga akan meningkatkan fokus mental, konsentrasi dan peningkatan tenaga. Dengan pikiran yang tenan dan waspada, tidak heran banyak praktisi Sahaja Yoga yang mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya.

PENINGKATAN EKONOMI

Banyak yang melaksanakan meditasi ini mendapatkan manfaat ekonomi, seperti peningkatan moralitas akan menyebabkan pengurangan konsumsi terhadap minuman, obat-obatan, kesenangan material berlebihan, keinginan yang berlebihan. Sehingga jelas akan menghemat pengeluaran dan akan meningkatkan kemampuan eknomi. Dan kemampuan sosial yang meningkat, kepercayaan diri jelas akan membawa dampak bagi orang sekelilinginya dan banyak relasi bisnis yang akan senang bergaul dengannya. Ini akan membuka banyak kesempatan dan peluang. Kedamaian dan ketenangan pikiran dan jiwanya akan membuka banyak peluang baru, dan orang-orang serta para relasi bisnis akan senang bergaul dengannya.

Jadi tidak mengherankan jika para praktisi meditasi dapat hidup penuh ketenangan, kedamaian dan mendapatkan banyak peluang-peluang yang menguntungkan hidupnya.
Masih banyak keuntungan lainnya, yang dapat anda rasakan dan terlalu banyak untuk diceritakan. Mungkin sebaiknya anda mengalaminya sendiri, dan ini adalah keuntungan anda sendiri, anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk merubah dan memperbaiki hidup anda kearah yang lebih baik, cukup rutin melakukan meditasi.

DAFTAR DAPET HP GRATISBENAR-BENAR GRATIS, MURNI GRATIS TANPA EMBEL-EMBEL,
Tugas
anda hanya

mengumpulkan kredit, contoh Blackberry Pearl

Series
membutuhkan 24 kredit artinya ajak

24 teman anda untuk

mensignup akun anda.
Klik BANNER

dibawah ini


 


<a href="http://www.xpango.com?ref=91649493

“>

Click here to get your free mobile phone or apple ipod

 Web ini dikunjungi sebanyak :

var sc_project=4247102;

var sc_invisible=0;

var sc_partition=34;

var sc_click_stat=1;

var sc_security=”6a729b11″;