RAHASIA SHOLAWAT

“TELAGA KERING”
Berkata seorang penulis, Imam Muhammad bin Sulaiman  pada suatu hari manakala ia hendak mengambil wudhu  dilihatnya air telaganya kering maka iapun mencari air ditempat lain, tatkala itu terlihatnya seorang budak perempuan berlari-lari di atas sebuah anak bukit lalu ia bertanya, “apakah yang dicari?”
Imam Muhammad Sulaiman pun menceritakan telaganya yang kering itu. Setelah mendengar jawaban telaga kering budak pun berlari mendatangi telaga kemudian meludahlah ia pada telaga. Seketika itu memancarlah air dari segala mata air hingga melimpah.
Ketika ditanya jawab budak perempuan itu, barang siapa membaca Sholawat atas nabi niscaya ia akan mendapatkan perkara yang tidak ternilai oleh siapapun, dan mendapat pertolongan ghaib. Dimasa itu Mihammad bin Sulaiman bersumpah Dengan Nama Allah ia akan menghimpun sebuah Sholawat yang lengkap supaya meliputi paedahnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s