ISMULLAH AL-A’DHAM (NAMA ALLAH YANG AGUNG)

( AMALAN ) SALAH SATU DOA MUSTAJAB – Doa makbul ini disebut ismullah al-a’dham (nama Allah yang agung) digunakan sebagai pembuka doa kita baik diulang sekali dan tiga kali sambil merenungkan arti dan maknanya, doa ini diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Anas radhiyallahu anhu: “Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, di dalamnya ada seseorang yang sedang berdoa seusai shalatnya dengan berucap:

“Allohumma laa ilaaha illaa antal-mannaanu badii’us-samaawaati wal-ardhi dzal-jalaali wal-ikroom.”

( “Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, Dzat Yang Maha Memberi Anugerah, dan Dzat Yang Menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.” )

Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para shahabat: “Tahukah kalian, dengan apa dia berdoa kepada Allah? Ketahuilah, dia sedang berdoa kepada Allah dengan ismullah al-a’dham yang jika seseorang berdoa kepada-Nya, Dia pasti akan mengabulkan dan bila seseorang meminta kepada-Nya, Dia pasti akan memberi” ( HR Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad Shahih )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s