AZIMAT PENGASIH UNTUK UMUM

Apakah anda ingin dicintai kekasih?
Tulislah azimat pengasih diatas pada secarik kertas putih polos yang tidak bergaris. kemudian dilipat rapi. Dari menulis hingga melipatnya dalam keadaan tidak batal wudhu serta hati mengucapkan ” Allahurrohman Allhurrohim” terus menerus hingga selesai.
Agar terjamin tidak kotor maka bungkuslah dengan kain berwana merah atau kuning, lalu di jahit rapi dan bawalah menemui sang kekasih idaman hati. Azimat ini dapat dipakai oleh laki-laki untuk menaklukkan wanita, wanita untuk menaklukkan lelaki.