AZIMAT SAKIT HATI

Tulislah azimat ini pada pinggan / cawan putih polos lalu dilebur dengan air yang telah dimasak sebelumnya.
Setelah tulisan dan air menyatu maka minumlah air dengan sebelumnya membaca Basmalah (Bismillahhirrohmanirrohim), kemudian sholawat (Allahumma sholli ala muhammad) 3x.
Dalam meminum dan menulis azimat diharuskan menghadap matahari terbenam atau menghadap kiblat.
Maka dengan kehendak Allah perasaan hati yang tadinya sakit pada seseorang akan hilang . Perasaanpun akan tenang, dingin bahkan sejuk.