AZIMAT TOLAK GUNJINGAN

Azimat ini sangat besar faedahnya jika ditulis dengan benar ditambah hati yang ikhlas dalam keadaan suci dan benar-benar mohon pertolongan Allah SWT tidak untuk disalah gunakan.

  • Kalau tulisannya diletakkan pada pohon yang subur maka pohon tersebut tidak akan berbuah.
  • Diletakkan pada wadah nasi ketika sedang memasak nasi maka meski seharian nasi ditanak tidak akan masak.
  • Jika diletakkan pada penangkaran ayam maka ayam tidak akan bertelur.
  • Untuk menolak gunjingan caranya setelah ditulis kemudian dibawa serta maka tidak akan digunjing orang. Ini baik sekali dimilki oleh selebritis dan para artis atau orang yang sedang bertengkar/berselisih.

Kebenaran dan Yang Mengabulkan hanya milik Allah, manusia diwajibkan berdo’a dan berusaha.