ILMU LANGKAH HARIMAU

Tuah ilmu langkah harimau tidak diragukan lagi, pada saat terdesak dengan hanya berlindung dibelakang sehelai daun lalang (daun ilalang) semua musuh tidak akan dapat melihat ujud sipemilki ilmu. Dahulu masa peperangan ilmu ini banyak dimanfaatkan untuk bersembunyi dari kejaran para penjajah.

Selain untuk perlindungan dari mata musuh, ilmu ini dapat juga sebagai pembuat takut orang yang melihat dan mendengar suaranya. memakai ilmu ini tidak boleh dibawa berdagang atau berniaga karena pembeli tidak akan mendekat juga perniagaan tidak akan dilihat orang.

Bismillahhirrohmanirrohim
Pasukelek pasujonjong
Bakalekak aku siharimau lalu
Lalu satu kelek tunggoromu
Langkahku lalu
Tagaku lalu
Seperti harimau didepanku
Hai simasarosaku
La ilaha ilallah

Dibaca ketika terdesak saja
Kalau akan bepergian takut diganggu penjahat dibaca didepan pintu rumah 3x kemudian injak tanah 3x memakai tumit kanan sambil menahan nafas.