ILMU MEMBUAT ISTRI ATAU SUAMI TIDAK BERBUAT SERONG

NA’UZUBILLAH TSUMMA NA’UZUBILLAH…!!!

Perselingkuhan atau dunia kecurangan itu ada dimana-mana bagi siapa saja yang tidak beriman. Keadaan yang demikian itu menuntut kita supaya senantiasa beringat-ingat, berhati-hati dan waspada selalu. Bertujuan supaya perkara yang tidak baik itu jangan sampai merembat kedalam rumah tangga kita, lebih-lebih lagi bagi suami yang senantiasa berada diluar rumah untuk mencari makan/nafkah untuk anak istri.

Usaha melakukan pencegahan lebih baik daripada mengobati, jika anda mahukan pasangan tidak melakukan perselingkuhan dibelakang anda maupun diluar rumah dan mahukan pasangan baik itu suami maupun istri terhindar dari sebarang penyelewengan atau menghentikan perbuatan penyelewengan lantaran sudah terlanjur, maka boleh cuba tulis azimat berikut ini pada kertas putih  polos tanpa bergaris lalu lipat rapi dan letakkan dibawah pintu rumah atau anak tangga rumah.

“Famastathoo’uu an yadh haruuhu wamastathoo’uulahu naqban khuz fulanah..(sebut namanya)… binti fulanah..(sebut nama ibunya)…akhoz azhii zhin muqtadirin hattaa yalijaljamalu fii sammilkhiyaath”

Insya Allah, Pasangan anda pasangan akan insaf dan sebaliknya bertambah pula kasih sayangnya pada anda…amiin.