ILMU MENGISI MAKANAN DENGAN MAHABAH

Untuk menarik cinta seseorang itu sangat banyak yang dapat dijadikan sarana, banyak jalan menuju cinta. Diantaranya adalah melalui makanan yang dihidangkan. Dengan dihidangnya makanan pada “sidia” maka sang pujaan hati akan menyerah dan menghidangkan pula cintanya pada anda.

Berkat dengan ke izinan Allah SWT, maka sidia akan memberi tanggapan positif  lalu jatuh cinta kepada anda.

Berikut ini cara yang harus dilakukan sebelum makanan dihidangkan pada pujaan hati:
Bacalah basmalah sebanyak 133 x (sertatus tiga puluh tiga kali)

“Bismillahhirrohmanirrohim”
Kemudian membaca ayat berikut:
 

“Farouhun waroihan wajannatunnaiim,
faman syaa a dzakaruhu fi shuhufin
mukarromatin marfuu’atin muthohharotin
bi aidii safarotin kiromin baroroh,
qul ingkuntum tuhibbunallaaha fattabi’unii
yuhbibkumullaah wayaghfirlakum dzunuubakum
wallahu ghofuururrohiim
walahaulawalaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adhiim”

bacalah sebanyak 7x (tujuh kali) kemudian hembuskan kemakanan yang akan dihidangkan pada sang kekasih.