JAMPI JEMPUT SEMANGAT

Dalam budaya melayu ada yang dikenal dengan sebutan jemput semangat atau jeput semangat. Biasanya, jeput semangat ini dilakukan pada diri seseorang apabila orang tersebut sudah diobati dengan berbagai cara tidak kunjung sembuh maka alternatif akhir ialah melakukan jeput semangat.
Sudah kita maklumi, penyakit-penyakit luar dan dalam seperti demam, barah dan sebagainya dapat diobati dengan obat-obatan yang banyak dijual di toko obat obatan medis, tetapi penyakit sepert gila cinta, rindu dan patah hati tidaklah semudah itu mengobatinya.
Apakah semangat itu? Sejak kedatangan Proto-Malayu dan Deutro Malayu, orang-orang di tanah melayu sudah mempercayai adanya semangat. Apakah yang di katakan Semangat. Semangat boleh didifinisikan sebagai roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik yang hidup maupun yang bukan hidup. Semangat yang terkandung dalam roh seseorang itu lebih sensitif dan peka dari jasadnya.. Semangat merupakan kekuatan yang wujudnya meliputi seluruh jasad. Fungsinya mengimbangi perasaan, naluri dan tenaga. Dalam arti kata yang mudah, semangat adalah satu bentuk kekuatan batiniah yang dimiliki seseorang. Kekuatan tersebut berfungsi menjaga sebagian besar emosi, kemauan naluri juga fikiran seseo­rang.
Begitu kompleksnya semangat yang ada pada diri manusia, dan hanya dapat keluar dari tubuh apabila seseorang itu terkejut, terjatuh atau terlalu takut. Dengan tidak berse­mangat atau lemah semangat ini dapat men­jadikan seseorang itu mudah terkena serangan penyakit, terutamanya penyakit yang dikaitkan dengan makhluk ­makhluk yang tidak terlihat oleh mata kasar.
Lemah semangat yang terjadi pada sese­orang itu akan mempengarubi sel tubuh, begitu juga apabila terjadi seba­liknya. Penyakit apa saja akan dapat melemahkan semangat seseorang. Sehingga, kehilangan semangat dipercayai akan membahayakan umat manusia.
Bermacam-macam mentera itu digunakan untuk melakukan pengobatan ghaib. Dari segi kebudayaan melayu pula, banyak lagi bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghubungi kuasa-kuasa dari alam ghaib. Sebagai contohnya daun sirih boleh digunakan untuk memanggil semangat.
Daun sirih yang telah disediakan satu atau dua helai serta berpinang, gambir dan kapur secukupnya, sirih itu pun diberikan doa jeput semangat dengan mengucapkan mantera seperti ini:
“Bismillahhirrohmanirrohim
Segelamit dua gelamit
Segelamit di pusu jilang
Seribu setan menggamit
Sumangat kau kubawa pulang
Dibawa Allah
Dibawa Muhammad
Dibawa baginda Rasululloh
Mustajab doaku
kabul berkat lailahailallah Muhammaddarrosululloh”

Kemudian sirih yang sudah dijampi dikunyah hingga lumat dan airnya disapukan pada tempat yang sakit kena semangat. Cara menconteng ialah membuat gambar tambah (+) dengan air sirih tadi supaya semangat kembali kebadan.
Tempat yang dicontreng selain pada tempat yang sakit juga di pelipis, di dua daun telinga, ditengkuk, di dada menembus perut, hujung induk jari tangan dan hujung induk jari kaki.