MEMERINTAH RUHANI

Setelah kita mengenal sedikit tentang apa itu ruhani, maka saya akan menukilkan beberapa rangkaian amalan-amalan memerintah ruhani. Amalan ini dibaca sebelum kita tidur yaitu sewaktu merebahkan diri di tempat tidur.

Setelah merebahkan diri ditempat tidur, bacalah apa saja yang biasa kita baca sebagai wirid sebelum tidur, akhirnya serukanlah pada ruhani dengan perkataan sebagai berikut:
” AKSAMTU ‘ALAIKA BIL HAFIIDHI AYYUHAL KHAADIMUL MU AKKALU BIHIFDHI JASADII ANTAHFADHANII FII MANAAMII MIN JAMII ‘ILMAKRUUHI”
Tersebut diatas merupakan amalan memerintah ruhani untuk menjaga badan didalam tidur dari segala bencana.
Manakala ingin memerintah ruhani untuk membangunkan kita apabila diwaktu tidur ada pencuri atau penghianat maka bacalah sebelum tidur amalan ini:
“AQSAMTU ‘ALAIKA BIRRAHMAANI AYYUHAL KHAADIMUL MU AKKALU BIHIFDHI RUUHII AN TUNABBIHUNII ‘INDALHAWAADITS”
Bi ‘aunillah, kalau ada pencuri maupun orang menghianati kita maka tubuh kita akan digeser dan digerakkan hingga terbangun.
Kemudian apabila ingin bangun dari tidur pada waktu tertentu maka amalan dibawah ini cara memerintah ruhani:
” AQSAMTU ‘ALAIKA BIRABBIL’AALAMIINA AYYUHAL KHAADIMUL MUAKKALU BIHIFDHI RUUHII AN TUU QIIDHUNII FILWAQTILLADZII URIIDUH…(NIATKAN PUKUL BERAPA INGIN DIBANGUNKAN…)”