MEMUDAHKAN HAFIZ DAN PENERANG HATI

Bagi orang yang bebal, bodoh amalkanlah ini:

” Wayaa hayyun idzhab mautu qolbii falam azala bidzikrika 
ya qoyyuumu maa dumtu muwashsholaa” 12x baca

Untuk memudahkan hafiz dan penerang hati amalkanlah selalu do’a ini:

“Allaahumma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin 
wa aalihi wa ash haabihi sholaatan laa nihaayata likamaalihi
wa ‘adadi kamaa lihi,  
Allaahummaj’al nafsii muthma innah tukminu biliqaa ika
watardha biqadhaa ika wataqna’u bi ‘athaa ika,
robbisyrahli shadrii wayassirlii amrii 
wahlul ‘uqdataa min lisaanii yafqahuu qaulii.”