MENCEGAH KEGUGURAN

Selain perempuan hamil harus menjaga sikap tingkah laku dan makanan sehari hari agar bayi sehat dan tidak gugur, sel;ain itu  juga dianjurkan untuk berdo’a agar dapat mencegah keguguran.
Berikut ini saya menukilkan sebuah isim yang berguna sekali untuk mencegah terjadinya keguguran ketika hamil. Isimnya sebagai berikut:
“Badak ta sujuudaminka yaa mubdii al ‘athaa wa anta qullu maa faa ta awkholaa”
Isim ini dibaca ibu hamil sebanyak 108x
Setelah dibaca maka hembuskan ke tapak tangan lalu sapukan keperut .
Karomah isim ini dapat juga mencegah hilangnya anak dalam kandungan akibat ulah manusia (gendam hamil) atau ulah jin dan iblis.