SELUSUH LANCAR BERSALIN-MELAHIRKAN ANAK

rajah lancar brsalin

“INNA ROBBAKUMULLAAHULLADZII KHOLAQOSSAMAAWAATI WAL ARDHO WAMAA BAINAHUMAA
FII SITTATI AYYAAMIN TSUMMASTAWAA ‘ALAL ‘ARSYI YUGHSYILLAILANNAHAARO YATHLUBUHU HASYIISYA. WASYSYAMSA WALQOMARO WANNUJUMA MUSAKHKHOROOTUN BI AMRIHI. ALAA LAHULKHOLQU WAL AMRU TABAAROKALLAHU ROBBUL ‘ALAMIIN.”

Artinya: “Bahwasanya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian Ia bersemayam atas arsy. Dialah yang menutup malam dengan cepat, dan Dialah yang menciptakan matahari, bulan dan Bintang. Semuanya itu tunduk atas perintahnya. Ketahuilah olehmu Dialah yang meciptakan keseluruhannya, maha mulia Allah Tuhan yang berkuasa lagi yang haq.”
Caranya: Bacakan Ayat Alqursi sebanyak 3x dan Ayat diatas sebanyak 3x pada bejana berisi air yang sudah dimasak sebelumnya. Lalu minumkan pada wanita yang akan melahirkan/bersalin, maka dengan berkat izin Allah jabang bayi akan cepat lahir.