ZIKIR KETIKA DITIMPA SAKIT

zikr doa ketika sakit

Artinya:

“Tiada tuhan nyang patut dipuja kecuali hanya Allah dan allah maha besar, tiada Tuhan yang patut dipuja kecuali hanya Allah satu-satunya yang tiada sekutu baginya. Tiada tuhan yang patut dipuja kecuali Allah baginya raja diraja, dan baginya segala puji . Tiada Tuhan yang patut dipuja kecuali hanya Allah tiada daya dan kekuatan  melainkan dengan allah.”

Menurut riwayat Muslim; bahwa nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada Usman bin Abil Ash merajah sakitnya dengan lafadh do’a:

“A’uudzu bi’izzatillaahi w qudratihi min syarri maa ajidu wa uhaa dziru”

artinya:

“Aku berlindung kepada Allah dari kekuasaannya dari kejahatan yang aku derita dan aku khawatirkan”.

selanjutnya sisakit hendaknya membanyakkan membaca do’a diatas.
Nabi bersabda: Barang siapa yang sakit dan membanyakkan zikir tersebut dalam sakitnya, kemudian ia mati, tiadalah ia dimakan api neraka. (Riwayat at Turmudzy)